Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


      Zelená škola -2.strana
    
    

      Žiaci sa 2.11.2016 zúčastnili prednášky "Prírodné javy" a počas
      demonštrácií ukážok prírodných javov sa dozvedeli zaujímavosti
      o vzniku a priebehu efektných javov prírody.

 
       
             
       
             
         

   01.06.2017 - Enviromentálny deň