Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

       
         Školské dokumenty

       
    ----------------------------------------------------------------------


       Dokument zo zasadnutia Mestského zastupiteľsva -
       výšky príspevkov v školách   21/2015