Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

 
   Projekty    Spoločne cez prekážky k lepšiemu uplatneniu v živote

     

        Stručný opis projektu  

 

        Zoznam a popis hlavných aktivít projektu