Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


    Verejné informácie 

    Zmluvy od r. 2017                  Faktúry od r. 2017                     Objednávky od r. 2017
 
    Zmluvy zverejnené na školskej webstránke
   

    Zmluvy, objednávky, faktúry 2015 -2016


     Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov:

      Znenie zákona:

       http://www.vlada.gov.sk/data/files/7108.pdf