Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
 
   JEDÁLNY LÍSTOK           BREJKY

Súkromná školská jedáleň Gastro DS                    

Od 01.septembra 2020 zabezpečuje školské stravovanie / obedy pre žiakov a zamestnancov základných škôl v Dunajskej Strede spoločnosť Gastro DS, s.r.o. prostredníctvom Súkromných školských jedální Gastro DS.

Prosíme všetkých stravníkov aj ich zákonných zástupcov, aby v prípade akýchkoľvek otázok, nejasností v súvislosti s poskytovaním školského stravovania kontaktovali vedúcu SŠJ Gastro DS (kontakty viď. nižšie).

Zadávanie platieb príspevkov na režijné náklady školskej jedálne  (3€ alebo 6€ / kalendárny mesiac) pre žiakov a ostatných oprávnených stravníkov žiadame v prospech bežného účtu číslo:

§  IBAN:  SK65 7500 0000 0040 2538 6841   

§  VS:      „priradený kód“

§  Účel platby:    „meno, priezvisko a trieda dieťaťa“

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV VŠETKÝCH STRAVNÍKOV, ABY KONTAKTOVALI Gastro DS, s.r.o. na nižšie uvedenom telefónnom čísle, e-mailom, prípadne osobne v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 9,30 hod v kancelárii školskej jedálne za účelom overenia si prideleného kódu „VS“.

 Gastro DS - Online odhlásenie z obedu je možné realizovať cez stránku https://webkredit.gastrods.sk/webkredit/Ordering/Menu/

na základe prihlasovacích údajov.

Prihlasovacie meno a heslo sa rovná s variabilným symbolom.

Odhlásenie obedov cez mobilnú aplikáciu, terminál atď.

                                                                                   Ďakujeme.

 

Kontakty:

Telefón:            0905 655 080

e-mail:                             gastrods.jil@gmail.com

na webovej stránke:    www.gastrods.sk

osobne v kancelárii vedúcej:

7,30 – 9,30 hod. v pracovných dňoch