Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
Rodičovské združenie

Oznam

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

 

Vážení rodičia!

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať hromadné rodičovské združenia. Na základe zasadnutia rodičovského výboru pri Základnej škole, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda vás písomnou formou informujeme o rodičovskom príspevku, ktorý zostáva nezmenený z vlaňajšieho školského roka.

Členský príspevok na školský rok 2020/2021 je nasledovný podľa počtu detí:

 

·         na jedného žiaka           15 €

·         dve deti                        17 €

·         tri a viac detí                 19 €

 

Rodičovské príspevky je možné preplatiť aj cez internetbanking pri prevode  nezabudnúť uviesť triedu žiaka/žiakov. Ďakujeme.


     Tajomníčka RZ: Mgr. Erika ZsigmundováNázov : Rodičovské združenie pri ZŠ Dunajská Streda,
             Jilemnického 204/11


Právna forma :  Občianske združenie

Predseda RZ :   Bc. Darina Hubová

Členovia:  :        Mgr. Erika Zsigmundová

                         Mgr. Andrea Bodorová

                         Lenka Nagyová
       
Hosť :              
PaedDr. Peter Gajdoš

Číslo účtu :     SK55 0900 0000 0000 2187 4065
                         Slovenská sporiteľna
                         Pobočka Dunajská Streda