Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 
 
  Školský rok: 2018/2019     
           
  Mgr. Hajnalka Csongová    
  Mgr. Marta Lichtblauová    
  Mgr. Jana Pastírová     
   Mgr. Irena Andicsová    
   Mgr. Jana Takácsová    
  Mgr. Andrea Gyimesiová    
  Mgr. Želmíra Kántorová    
  Mgr. Anikó Világiová    
  Mgr. Ingrid Macáková         
  Mgr. Júlia Kissová     
  Mgr. Tatiana Kertészová     
  Mgr. Matilda Bertalanová    
  Mgr. Eva Takácsová        
  Mgr. Zuzana Barciová - Milanová    
  Mgr. Daniela Petrillová    
    Mgr. Tímea Kohári     
    PaedDr. Helena Olléová      
    PaedDr. Beáta Lászlóová        
    Mgr. Zuzana Nagyová    
    PaedDr. Helena Olléová    
    Mgr. Anita Křížová    
    Mgr. Katarína Nagyová    
    PaedDr. Erika Borárosová    
    Bc. Marianna Csongová    
    Mgr. Žaneta Takácsová    
    Mgr. Erika Zsigmundová    
    Mgr. Rozália Vörösová    
             
      S P O L U:   673  
             
           
     
Mgr. Adam Antal
Mgr. Blanka Botková   
Mgr. Miroslav Ďurnek
Mgr. Edita Ďurneková
PaedDr. Oliver Kluch
Mgr. Monika Kováčová
Mgr. Štefan Máté
Mgr. Michaela Mészárosová  
Mgr. Renáta Mészárosová
Mgr. Radana Mošaťová
Ing. Alena Motusová
Mgr. Marta Petrovicsová
Mgr. Žaneta Plutzerová
PaedDr. Nóra Marsalová Sándorová
Eva Ürögiová Dis. art.
Mgr. Erika Vinczeová