Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2017/2018  - 1. časť

                 
                 
         
Otvorenie školského
roka 2017/18
Policajti
v škole
20.10.2017
Dlabanie tekvíc
1.A
25.10.2017
Jesenné
aktivity
4.A
 
                 
         
  Dlabanie tekvíc
1.B
26.10.2017
  Halloween
Školský klub
4.oddelenie
  Halloweenská
noc
1.B
26.10.2017
Halloween
4.B
 
           
         
  Deň
zdravia
4.B
Vianočná
besiedka
3.C
7.12.2017
  Športový
vietor
2.A
27.10.2017
  Vianočná
besiedka
4.B
12.12.2017
 
                 
         
Vianočná
besiedka
3.B
13.12.2017
  Vianočná besiedka
1.C a 4.A
18.12.2017
  Vianočná
besiedka
2.C
19.12.2017
  Tvorba
ikebán
4.A
20.12.2017