Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2016/2017  - 1. časť

                 
                 
         
Dlabanie tekvíc
2.B
19.10.2016
Prednáška
o triedení
odpadu
2.B
19.10.2016
Halloween
2.B
21.10.2016
Halloween-
šk. klub
26.10.2016
 
                 
         
  Halloween
1.A
27.10.2016
Vianočná
besiedka
2.C.-3.A
12.12.2016
Tvorba
ikebán
3.C
15.12.2016
Šaliansky
Maťko-
školské kolo
01.12.2016
 
           
         
  Vianočný
program -ŠK
15.12.2016
Vianočný
program v meste
15.12.2016
Tvorba
ikebán
2.B
20.12.2016
Vianočná
besiedka
3.B
 
                 
         
Korčuľovanie
Január 2017
1.A
Vianočná besiedka
21.12.2016
1.A
Ikebana
23.12.2016
1.A
  Karnevál v ŠK
15.02.2017