Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


    Diplomy 2015/2016 - 1. strana

             
  MO vo volejbale
dievčat
1. miesto
5.2.2016
Basketbal - MO
2. miesto
4.2.2016
   
             
       
  Nikolett
Takács
Anglický
jazyk
1. miesto
10.2.2016
V OK vybíjanej
žiačok
3.miesto
8.4.2016
   
             
       
  Hviezdoslavov
Kubín
Emma
Berceliová
3.miesto
23.3.2016
Volejbal žiačok
ŠM
5.miesto
2.3.2016
   
             
             
  Hviezdoslavov
Kubín
Nathaly
Véghová
2.miesto
23.3.2016
Futsal
Chlapci r. 2005
2.miesto
7.4.2016
   
             
             
  Futsal
Chlapci r. 2003
2.miesto
22.3.2016
McDonald´s Cup
OK
2.miesto
19.04.2016
   
             
             
IX. Studňa
Európy -
február 2016
Jednota
futbal cup
5. miesto
19.05.2016