Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


    Diplomy 2014/2015 - 1. strana

             
  Vybíjaná  žiačok
2. miesto
7.5.2015
Martin Slezák
1. miesto
10.10.2014
             
             
 

Martin Slezák
22.10.2014
Katarína
Bíróová
2. miesto
10.02.2015
   
             
             
  Martin Slezák
Šaliansky Maťko
20.02.2015
Šaliansky
Maťko
4.10.2014
   
             
             
  Katarína
Bíróová
Hviezdoslavov
Kubín
1. miesto
26.02.2015
Kristína
Gergely
Hviezdoslavov
Kubín
1. miesto
26.02.2015
   
             
             
  1. miesto
futbal
11.05.2015
vybíjaná
3.-4. ročník
1. miesto
13.05.2015
   
             
             
  chapci-
futsal
1. miesto
29.04.2015
vybíjaná
1.miesto
16.04.2015