Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2014/2015  - 3. časť

                 
                 
         
Vianočné
ikebany
1.C
18.12.2014
Maškarný ples
1.A
25.02.2015
  LVK
21.02.-28.02.2015
Deň mozgu
5.B
20.03.2015
                 
         
ŠvP - Stará Myjava
1.A
20.04.-24.04.2015
Priebeh opravy
spadnutej
omietky -30.04.2015
Cyklotúra
30.04.2015
Beseda
s poľovníkom
2.B
         
Športový vietor
do ZŠ
1.A
22.05.2015
Návšteva
u hasičov
2.B
27.05.2015
MDD - 1.stupeň
01.06.2015
ŠvP
Stará Myjava
1.C
20.04.-24.04.2015
                 
         
  MDD-
školský klub
29.05.2015
MDD - 3.D
Vojka
nad Dunajom
Digiškola
na kolesách
2.B
04.06.2015
Besiedka
so spisovateľkou
4. ročník