Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2014/2015  - 2. časť

                 
                 
         
Vianočná besiedka
4.A
12.12.2014
Vianočné trhy DS
17.12.2014
Vianočný program
2.C a 3.A
15.12.2014
Vianočná besiedka
1.A
17.12.2014
                 
         
Ikebany
1.A
18.12.2014
Vianočné stromčeky
2.B
17.12.2014
Vianočná
besiedka
2.B
Stolný tenis
pre žiakov ZŠ-
okr. DS
29.01.2015
       
 
     
Školský klub - Krpčiarik
28.01.2015
Školský klub-
maškarný ples
12.02.2015
  Privítanie budúcich
prváčikov
11.02.2015
  Korčuľovanie
1.A
12.02.2015
 
               
         
Korčuľovanie
1.C
13.02.2015
Návšteva bratov
františkánov
20.02.2015
Halloween
1.C
28.10.2014
Vianočná besiedka
1.C
17.12.2014