Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


    Diplomy 2013/2014 - 1. strana

           
       
    Streetball
2. miesto
01.10.2013
    Alexander
Pindeš
3. miesto
30.09.2013