Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


    Diplomy 2012/2013 - 1. strana

           
       
  Slávnostná
akadémia
3. miesto
01.10.2012
  Športové
vianoce
3. miesto
18.12.2012
           
           
  Športové
vianoce
4. miesto
18.12.2012
  Diplom
3. miesto
Caroline
Ballaová
           
           
  Diplom
1. miesto
Viktória
Bögiová
  Diplom
3. miesto
Viktória
Bögiová
           
           
  Diplom
3. miesto
MO
v atletike
  Diplom
2. miesto
MO
vo vybíjanej
           
           
  Diplom -
divadelný
súbor
Kvapôčka
  Diplom
Deň
Sv. Juraja
           
           
  Biblická
olympiáda
január 2013
  Stolný
tenis MO
1. miesto
28.01.2013
           
           
  Expert
geniality
show
január 2013
  Živá voda
pre Zem
Chiara
Olléová
22.04.2013