Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


    Diplomy 2011/2012 - 1. strana

           
       
  Diplom
Streetball 2011
3. miesto
13.10.2011
  Stolný tenis
3. miesto
24.06.2011
           
           
  Roman Koszorús
karate
1. miesto
13.11.2011
  Minifutbal
žiakov
1.miesto
11.04.2012
           
           
  Truong Thi
Giang
3. miesto
14.02.2012
  Diplom 3. miesto
Majstrovstvá
okresu
vo futbale
           
           
  Marián
Šipkovský
3.miesto
15.05.2012
  ZŠ Jilemnického
3.miesto
 10.05.2012
           
           
  Sánkarske
preteky
3. miesto
2012
  Caroline Ballaová
3.miesto
2012