Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2011/2012  - 4. časť

                 
                 
         
ŠvP - Jedľové Kostoľany
1.C
18.06.-22.06.2012
ŠvP -
1.A-1.B
09.06.-15.06.2012
ŠvP-
Makov
2.B-4.B
27.05.-01.06.2012
Rozlúčka
deviatakov
27.06.2012
                 
                 
             
  Letný tábor
30.07.-
03.08.2012
  Letný Eko
Tábor
06.08.-12.08.2012