Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2011/2012  - 1. časť

                 
                 
         
Otvorenie nového
školského roka
05.09.2011
Naši prváčikovia
06.09.2011
Oslavy SNP 2011
28.08.2011
Olympiáda
v školskom klube
05.09.2011
                 
                 
         
  Dlabanie tekvíc
1.B
19.10.2011
Noc
v škole 1.B
21.10.2011
  Dlabanie tekvíc
1.A
19.10.2011
  Noc v škole
1.A
21.10.2011
 
                 
                 
         
  Vystúpenie
f. súboru
Krpčiarik
24.10.2011
  Halloween
2.C
25.10.2011
  ŠvP Jasná
3.10.-7.10.2011
5.B.-6.A.
  Karneval
október 2011
1. stupeň
 
                 
         
  Mikuláš v škole
06.12.2011
  Vianočná besiedka
1.C.
09.12.2011
  Vianočná besiedka
3.A.
08.12.2011
  Deň otvorených
dverí
8.12.-9.12.2011
 
                 
         
  Vzácny hosť v 6.B
05.12.2011
  Vianočná
besiedka
3.C.
16.12.2011
Tvorba
vianočných ikebán
1.B.
20.12.2011
Vianočný program
školského klubu
20.12.2011