Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2009/2010

                 
                 
         
  Otvorenie nového
školského roka
02.09.2009
  Halloweenská noc  -
1.A,1.B,1.C,3.A,3.B,3.C
23.10.2009
  Výroba lámp
z tekvíc -1.B 
22.10.2009
  Akcia 1.A - dlabanie
tekvíc   
22.10.2009
 
                 
                 
         
  Maškarný ples   Kvapka vody -Lehnice  
23.03.2010
  Wertheim -maľovanie
 na plot 
15.06.2010
  ŠvP  1.A  1.B  
24.-29.05.2010
 
                 
                 
           
  ŠvP  1.C  3.C  
14.-19.06.2010
  ŠvP 2.B  3.A   
10.-15.06.2010
  Rozlúčka deviatakov 
29.06.2010