Šaliansky Maťko december 2010
<< >>
  Dňa 16.12.2010 sa uskutočnilo školské výberové kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnili: Laura Kariková, Andrej Burieta, Andrea Koczóová, Danka Horváthová, Miriam Kovácsová a Patrícia Némethová. Žiaci súťažili s jednou slovenskou povesťou pred porotou učiteliek. Víťazi v základných kolách postupujú ďalej do obvodného kola, z obvodného do krajského kola a nakoniec z krajského do celonárodného kola v Šali - nakoľko mesto Šala je hlavným organizátorom tejto súťaže. Našu školu bude reprezentovať žiačka Laura Kariková.