Otvorenie nového školského roka 2010/2011
<< >>
  Slávnostné otvorenie nového školského roka 2010/2011 sa uskutočnilo netradične na zadnej časti školského dvora z dôvodu dlhotrvajúcich rekonštrukčných prác na budove školy.Slávnosť sa začala štátnou hymnou a básňou.Potom privítal žiakov,učiteľov,pracovníkov školy a prítomných hostí riaditeľ školy PaedDr.Peter Gajdoš.Vo svojom príhovore predstavil starý a nový personál školy a oboznámil verejnosť so zmenami.Na otvorení sme privítali aj primátora mesta Dunajská Streda JUDr.Zoltána Hájosa,ktorý k prítomným predniesol prejav.Pán riaditeľ poďakoval mestkému úradu za pomoc pri získaní dotácie na rekonštrukciu školy.Nakoniec zaželal žiakom v novom školskom roku veľa úspechov .