Predvianočná atmosféra v 2.A
<< >>
  Posledný deň vyučovania žiaci 2.A triedy si vytvorili vianočné venčeky a ikebany z vetvičiek smreku a rôznych vianočných ozdôb za asistencie triednej učiteľky a vychovávateľky. Sotva sa pustili do práce, čoskoro im vznikli pod rukami pekné výtvory. Všade bolo cítiť čerstvú vôňu smreku, čo je tradičnou súčasťou predvianočnej atmosféry. Celú akciu sme dokončili spoločním fotením.