2.A Halloweenská noc v škole 2010
<< >>
  2.A so svojimi pani učiteľkami strávila tradičnú halloweenskú noc v tmavej a opustenej škole. Deti sa veselo zabávali, tancovali, jedli a zoznámili sa s Duchom školy.
Kto absolvoval cestičku odvahy,tomu Duch sľúbil samé jednotky. Deti boli smelé a sľúbili,že sa prídu pozrieť na Ducha školy aj o rok.