Návšteva Domu dôchodcov - 4.C
<< >>
  Takto sme sa pripravovali v 4.C na vianočný program. Chceli sme potešiť babičky a deduškov v Dome dôchodcov. Mali sme veľký úspech a to nás veľmi teší. Teraz nás čaká besiedka pre rodičov a Betlehemská noc.