Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 

Školský poriadok

 

 VNúTorNý poriadok ŠKOLSKÉho klubu