Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


SMS-Starý mobil sem


Naša škola sa zapojila do zberovej akcie "SMS-Starý mobil sem". V rámci hodín výtvarnej výchovy a techniky pripravovali žiaci projekty,modely, výkresy o Zbere mobilov, kde si vysvetľovali  prečo je odovzdanie starého mobilu dobré riešenie pre našu prírodu.