Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
 


    Diplomy 2017/2018 - 1. strana

  Beáta
Szitásová
6.11.2017
  ZŠ Jilemnického
2.miesto
6.10.2017
 
             
             
  Futsal
1. miesto
29.11.2017
  Vivien
Šnírerová
1.miesto
7.12.2017