Základná škola Dunajská Streda
----------------------------------------------
Jilemnického ulica 204/11
      Galéria 2013/2014  - 1. časť

                 
                 
         
Otvorenie
školského roka
2013/2014
02.09.2013
Naši prváčikovia
03.09.2013
Dlabanie tekvíc
 4.A.
15.10.2013
Dlabanie
tekvíc
1.B
22.10.2013
                 
                 
         
  Dlabanie
tekvíc
1.A
23.10.2013
  Noc v  škole
1.B
25.10.2013
Dlabanie
tekvíc
2.D
28.10.2013
Halloween
4.D
29.10.2013
                 
                 
         
  Halloween-školský
klub
29.10.2013
Hodina
výtvarnej výchovy
4.11.2013
1.B
  Krúžok-
Poznaj a  chráň
4.11.2013
3.C
  Halloween
2.B,4.B,5.A
29.10.2013
 
                 
          Š    
         
Šarkaniáda
ŠKD
30.09.2013
Halloween
školský  klub 2
25.10.2013
Halloween
4.C
25.10.2013
Vianočná besiedka
3.A
5.12.2013